рус
укр
en

Сегодня :

С начала года мы выплатили
грн возмещений!

Новости компании

12.05.2015

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 

1.Загальні відомості 
1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Гарант-Система»; 
1.2. Організаційно-правова форма емітента: приватне акціонерне товариство; 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 31725819; 
1.4. Місцезнаходження емітента: 04070, м. Київ, вул. П.Сагайдачного/Ігорівська, 10/5, літера А; 
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 494-39-72 
1.6. Електронна поштова адреса емітента: company@garant-sistema.com.ua 
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.garant-sistema.com.ua 
1.8. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента. 

2.Текст повідомлення 
У зв’язку iз закiнченням трирічного строку повноважень Голови Наглядової ради Товариства Кириллова Ігора Анатолійовича, та необхідністю обрання нового Голови Наглядової ради Товариства (протокол № 1 від 12.05.2015 року) його повноваження як Голови Наглядової ради Товариства припинено. 
1) Кириллов І.А., перебував на посаді протягом 3 років – з 18 квітня 2012 року, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мав. 
Згідно протоколу №1 від 12.05.2015 р. засідання Наглядової ради Товариства прийнято рішення про обрання на посаду Голови Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки – Кириллова Ігора Анатолійовича (згоду на розкриття паспортних даних не надано). Частка в статутному капіталі Товариства - 0,000%. Інші посади, які займав протягом останніх 5 років: до 01.05.2011 р. – Генеральний директор ПрАТ «Техносистема», з 01.05.2011 р. до цього часу – науковий керівник ПрАТ «Інвестсистема». Обраний Голова Наглядової ради Товариства не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. 

3.Підпис 
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 

 Голова Правління ПрАТ «СК «Гарант-Система»                             О.П. Петренко

Возврат к списку

Новости компании

10.07.2018
О законе про "СПЛИТ"
подробнее >>

22.05.2018
Подтверджение рейтинга
подробнее >>

27.04.2018
Повідомлення про виникнення особливої інформації
подробнее >>

25.04.2018
Опубликована годовая отчетность эмитента за 2017 год
подробнее >>

22.03.2018
Сообщение об общем собрании участников
подробнее >>

 КАСКО за 60% его стоимости!

 Страхование спортсменов
Контакты
СК "Гарант-Система"