рус
укр
en

Сегодня 20.03.2019:

С начала года мы выплатили
288 191,90 грн возмещений!

Новости компании

30.04.2015

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 

1.Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Гарант-Система»; 
1.2. Організаційно-правова форма емітента: приватне акціонерне товариство; 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 31725819; 
1.4. Місцезнаходження емітента: 04070, м. Київ, вул. П.Сагайдачного/Ігорівська, 10/5, літера А; 
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 494-39-72 
1.6. Електронна поштова адреса емітента: company@garant-sistema.com.ua 
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.garant-sistema.com.ua 
1.8. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента. 

2.Текст повідомлення 

У зв’язку iз закiнченням трирічного строку повноважень, на який було обрано Членів Наглядової ради Товариства - Суворова Ю.М., Яковенко І.В. та Голову Наглядової ради Товариства - Кириллова І.А., а також у зв’язку з обранням Загальними зборами акцiонерiв нового складу Наглядової ради Товариства (протокол № 24 від 30.04.2015 р.) їх повноваження як членів Наглядової ради та Голови Наглядової ради Товариства припинено.  

1) Суворов Ю.М., перебував на посаді протягом 3 років - з 25 червня 2012 року, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
2) Кириллов І.А., перебував на посаді протягом 3 років - з 18 квітня 2012 року непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
3) Яковенко І.В., перебував на посаді протягом 3 років - з 18 квітня 2012 року непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв від 30 квітня 2015 року (протокол № 24 від 30.04.2015 р.) обрано новий склад Наглядової ради (у звязку iз закiнченням в 2015 році термiну повноважень попереднiх членiв Наглядової ради), з термiном повноважень - на три роки. 

Протоколом загальних зборів акціонерів № 24 від 30.04.2015 р. прийнято рішення про обрання на посаду члена Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки Суворова Юрія Миколайовича (згоду на розкриття паспортних даних не надано). Частка в статутному капіталі Товариства – 0,000%. Інші посади, які займав протягом своєї діяльності: з 19.10.2005 р. і по теперішній час – генеральний директор ТОВ «ТЕК «Транссистема». Обраний член Наглядової ради Товариства не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. 

Протоколом загальних зборів акціонерів № 24 від 30.04.2015 р. прийнято рішення про обрання на посаду члена Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки - Кириллов Ігора Анатолійовича (згоду на розкриття паспортних даних не надано). Частка в статутному капіталі Товариства - 0,000%. Інші посади, які займав протягом останніх 5 років: до 01.05.2011 р. – Генеральний директор ПрАТ «Техносистема», з 01.05.2011 р. до цього часу науковий керівник ПрАТ «Інвестсистема». Обраний член Наглядової ради Товариства не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. 

Протоколом загальних зборів акціонерів № 24 від 30.04.2015 р. прийнято рішення про обрання на посаду члена Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки - Яковенка Ігора Валентиновича (згоду на розкриття паспортних даних не надано). Частка в статутному капіталі Товариства - 0,000%. Інші посади, які займав протягом останніх 5 років і до цього часу: доцент кафедри Київського університету ім. Б. Грінченка. Обраний член Наглядової ради Товариства не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

3.Підпис 

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 

Голова Правління ПрАТ «СК «Гарант-Система»                                   О.П. Петренко

Возврат к списку

Новости компании

13.03.2019
Повідомлення про загальні збори акціонерів
подробнее >>

10.09.2018
Завершение отбора аудитора
подробнее >>

01.08.2018
Конкурсный отбор аудитора
подробнее >>

10.07.2018
О законе про "СПЛИТ"
подробнее >>

22.05.2018
Подтверджение рейтинга
подробнее >>

 КАСКО за 60% его стоимости!

 Страхование спортсменов
Контакты
СК "Гарант-Система"