рус
укр
en

Сегодня 19.02.2020:

С начала года мы выплатили
464 322,97 грн возмещений!

Новости компании

06.03.2017

Повідомлення про чергові загальні збори акціонерів

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Гарант-Система»

повідомляє про чергові загальні збори акціонерів, що відбудуться

18 квітня 2017 року о 14.00

у приміщенні Товариства за адресою: м. Київ, вул. П.Сагайдачного/Ігорівська 10/5, літера А, кабінет Голови Правління Товариства.


Порядок денний загальних зборів:

1). Про обрання лічильної комісії загальних зборів.

2). Про обрання Голови та секретаря загальних зборів.

3). Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

4). Звіт Голови Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

5). Висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

6). Про затвердження річного фінансового звіту діяльності Товариства за 2016 рік.

7). Про розподіл прибутку і порядок покриття збитків Товариства.

8). Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, висновків Ревізійної комісії.

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, є 00 год. 00 хв. 12 квітня 2017 року.

Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибудуть для участі у зборах, буде проводитись 18 квітня 2017 року з 13.00 до 13.45 за адресою: м. Київ, вул. П.Сагайдачного/Ігорівська 10/5, літера А.

Акціонери Товариства мають можливість ознайомитися з проектами рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів в робочі дні з 09 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. у приміщенні Товариства за адресою: м. Київ, вул. П.Сагайдачного/Ігорівська 10/5, літера А, приймальня, у секретаря-референта Новікової А.С.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.

Для участі в зборах акціонерам потрібно мати при собі документ, який посвідчує особу, а представникам акціонерів – документ, який посвідчує особу та документ, що підтверджує їх повноваження, оформлений згідно з чинним законодавством України.

Тел. для довідок: (044) 494-39-72. Правління.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

47305

42932

Основні засоби

28355

20916

Довгострокові фінансові інвестиції

7736

7736

Запаси

34

45

Сумарна дебіторська заборгованість

3378

5053

Грошові кошти та їх еквіваленти

4223

9744

Нерозподілений прибуток

-5841

-5294

Власний капітал

36270

30634

Статутний капітал

30006

30006

Довгострокові зобов’язання

9328

11398

Поточні зобов’язання

1707

900

Чистий прибуток (збиток)

(547)

(7469)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

262200

262200

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

27

28Возврат к списку

Новости компании

13.02.2020
Повідомлення про загальні збори акціонерів
подробнее >>

24.12.2019
Рішення позачергових загальних зборів
подробнее >>

03.12.2019
Оновлення порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів
подробнее >>

22.11.2019
Повідомлення про позачергові загальні збори акціонерів
подробнее >>

21.11.2019
Конкурсний відбір аудитора
подробнее >>


Оплатить страховку

liqpay3.png КАСКО за 60% его стоимости!

 Страхование спортсменов
Контакты
СК "Гарант-Система"