Сегодня :

С начала года мы выплатили
грн возмещений!

Новости компании

09.04.2019

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

 1. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Гарант-Система»;

  2. Організаційно-правова форма емітента: приватне акціонерне товариство;

  3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 31725819;

  4. Місцезнаходження емітента: 04070, м. Київ, вул. П.Сагайдачного/Ігорівська, 10/5, літера А;

  5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 494-39-72

  6. Електронна поштова адреса емітента: company@garant-sistema.com.ua

  7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.garant-sistema.com.ua

  8. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента. 1. Текст повідомлення

На підставі статті 57 Закону України «Про акціонерні товариства» достроково припинено повноваження Голови Наглядової ради Кириллова Ігоря Анатолійовича у зв’язку зі смертю. Був призначений членом Наглядової Ради Товариства річними Загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2018р. (Протокол загальних зборів акціонерів №28 від 27.04.2018р.), та на посаду Голови Наглядової Ради зборами Наглядової ради Товариства 27.04.2018р. (Протокол засідання Наглядової Ради №1 від 27.04.2018р.). Володіння часткою в статутному капіталі Товариства: 61,24%, у тому числі пряма участь – 0,00%, опосередкована –61,24%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мав.

Згідно Протоколу засідання Наглядової ради №4 від 09.04.2019 р., виконання повноважень Голови Наглядової ради покладено на члена Наглядової ради – Суворова Юрія Миколайовича. Володіння часткою в статутному капіталі Товариства: 12,2508%, у тому числі пряма участь – 0,00%, опосередкована – 12,2508%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу: до виборів нового складу Наглядової ради. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: до 2000 року - служба у Збройних силах, 2000-2002 р.р. – виконавчий директор ТОВ «Транссистема», 2002-2014р.р. – генеральний директор ТОВ «Транссистема», з 2014 року по цей час – генеральний директор ТОВ «ТЕК «Транссистема». Членом Наглядової Ради Товариства призначений річними Загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2018р. (Протокол загальних зборів акціонерів №28 від 27.04.2018р.)

 1. Підпис

  1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова Правління

ПрАТ «СК «Гарант-Система»                  О.П. Петренко


Возврат к списку

Новости компании

27.04.2021
Рішення загальних зборів акціонерів
подробнее >>

17.03.2021
Повідомлення про чергові загальні збори акціонерів
подробнее >>

22.04.2020
Особлива інформація емітента
подробнее >>

21.04.2020
Особлива інформація емітента
подробнее >>

17.03.2020
Особлива інформація про емітента
подробнее >>

Контакты
"Гарант-Система"