Сегодня :

С начала года мы выплатили
грн возмещений!

Новости компании

13.02.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)


№ з/п

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі, або акціонером

Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа"

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

01

13.02.2018

Компанія «Фрізентош Трейдінг Лімітед»

(Frizentosh Trading Ltd.)

89474

16,5103

0

02

13.02.2018

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ресурс-Система»

32048221

58,4897

73,4897

Зміст інформації:

Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанія «Гарант-Система», (надалi - Товариство) повiдомляє, що на пiдставi виписок про операції з цінними паперами, наданих Депозитарною установою ТОВ «ІК «ДОБРИЙ КАПІТАЛ», код за ЄДРПОУ 33948171 на облiкову дату 12.02.2018 р. та отриманого вiд депозитарної установи 13.02.2018 р., вiдбулися змiни власникiв акцій Товариства, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме:

  1. Компанія «Фрізентош Трейдінг Лімітед» (Frizentosh Trading Ltd.) (реєстраційний номер 89474, мiсцезнаходження: Арх. Макаріоу ІІІ і Агапінорос, 2 Айріс Тауер, 4-ий поверх, офіс 403, 1076 Нікосія, Кіпр) до змiни розмiру пакета акцiй володiло простими акцiями Товариства в кiлькостi 43290 шт., що в загальнiй кiлькостi акцiй становило 16,5103% , в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй – 16,5103%; пiсля змiни розмiру пакета акцiй володiє простими акцiями в кількостi 0 шт., що в загальнiй кiлькостi акцiй становить 0%, в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй - 0%.

  2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Ресурс-Система», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Гната Юри, 9, к. 414, зареєстроване Святошинською районною в м. Києві державною адміністрацією 19.07.2002 р. за № 1 072 120 0000 000 583, ідентифікаційний код 32048221, до змiни розмiру пакета акцiй володiло простими акцiями Товариства в кiлькостi 153360 шт., що в загальнiй кiлькостi акцiй становило 58,4897%, в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй – 58,4897%; пiсля змiни розмiру пакета акцiй володiє простими акцiями в кількостi 192690 шт., що в загальнiй кiлькостi акцiй становить 73,4897%, в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй – 73,4897%.Возврат к списку

Новости компании

22.04.2020
Особлива інформація емітента
подробнее >>

21.04.2020
Особлива інформація емітента
подробнее >>

17.03.2020
Особлива інформація про емітента
подробнее >>

17.03.2020
Рішення Загальних зборів акціонерів
подробнее >>

26.02.2020
Оновлення порядку денного чергових загальних зборів
подробнее >>

Контакты
"Гарант-Система"