Сегодня :

С начала года мы выплатили
грн возмещений!

Новости компании

27.04.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРАТ "СК "ГАРАНТ-СИСТЕМА"

2. Код за ЄДРПОУ

31725819

3. Місцезнаходження

04070 Київ П.Сагайдачного/Ігорівська,буд.10/5А

4. Міжміський код, телефон та факс

0444943972 0444943972

5. Електронна поштова адреса

company@garant-sistema.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.garant-sistema.com.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб 27.04.2018 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі закiнчення трирічного строку повноважень.

Посадова особа Кириллов Ігор Анатолійович (паспорт: серія д/н номер д/н виданий р. д/н), яка займала посаду Голова Наглядової ради, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки .

Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами акціонерів емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб 27.04.2018 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі закiнчення трирічного строку повноважень.

Посадова особа Суворов Юрій Миколайович (паспорт: серія д/н номер д/н виданий р. д/н), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб 27.04.2018 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі закiнчення трирічного строку повноважень.

Посадова особа Яковенко Ігор Валентинович (паспорт: серія д/н номер д/н виданий р. д/н), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб 27.04.2018 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі переобрання.

Суворов Юрій Миколайович (паспорт: серія д/н номер д/н виданий р. д/н) обрано на посаду Член Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 19.10.2005 р. і по теперішній час – генеральний директор ТОВ «ТЕК «Транссистема».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб 27.04.2018 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі переобрання.

Кириллов Ігор Анатолійович (паспорт: серія д/н номер д/н виданий р. д/н) обрано на посаду Член Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 01.05.2011 р. до цього часу науковий керівник ПрАТ «Інвестсистема».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб 27.04.2018 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі переобрання.

Яковенко Ігор Валентинович (паспорт: серія д/н номер д/н виданий р. д/н) обрано на посаду Член Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: доцент кафедри Київського університету ім. Б. Грінченка.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб 27.04.2018 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі закінчення трирічного строку повноважень Голови Наглядової ради Товариства та необхідністю обрання нового Голови Наглядової ради Товариства.

Кириллов Ігор Анатолійович (паспорт: серія д/н номер д/н виданий р. д/н.Згоду на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду Голови Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти роківз 01.05.2011 р. до цього часу – науковий керівник ПрАТ «Інвестсистема»..

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.


Голова Правління

Петренко О.П.

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

  

(дата) Возврат к списку

Новости компании

17.03.2021
Повідомлення про чергові загальні збори акціонерів
подробнее >>

22.04.2020
Особлива інформація емітента
подробнее >>

21.04.2020
Особлива інформація емітента
подробнее >>

17.03.2020
Особлива інформація про емітента
подробнее >>

17.03.2020
Рішення Загальних зборів акціонерів
подробнее >>

Контакты
"Гарант-Система"