рус
укр
en

Сегодня :

С начала года мы выплатили
грн возмещений!

Новости компании

24.05.2012

Повідомлення про позачергові загальні збори акціонерів

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Гарант-Система»

повідомляє про позачергові загальні збори акціонерів, що відбудуться

25 червня 2012 року о 14.00

у приміщенні товариства за адресою: м. Київ, вул. П.Сагайдачного/Ігорівська 10/5, літера А, кабінет Голови Правління Товариства.

Порядок денний загальних зборів:

1). Про обрання лічильної комісії загальних зборів.

2). Про обрання члена Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правового договору (контракту), що укладатиметься з ним, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з членом наглядової ради.

Часом складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, є 24 год. 00 хв. 19 червня 2012 року.

Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибудуть для участі у зборах, буде проводитись 25 червня 2012 року з 13.00 до 13.45 за адресою: м. Київ, вул. П.Сагайдачного/Ігорівська 10/5, літера А.

Акціонери Товариства мають можливість ознайомитися з проектами рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів в робочі дні з 09 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. у приміщенні Товариства за адресою: м. Київ, вул. П.Сагайдачного/Ігорівська 10/5, літера А, приймальня, у інспектора з кадрів Новікової А.С.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства не пізніше, ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Для участі в зборах акціонерам потрібно мати при собі документ, який посвідчує особу, а представникам акціонерів – документ, який посвідчує особу та документ, що підтверджує їх повноваження, оформлений згідно з чинним законодавством України.

Тел. для довідок: (044) 428-77-30.


Наглядова рада.Возврат к списку

Новости компании

17.05.2019
Особлива інформація
подробнее >>

14.05.2019
Обновление рейтинга
подробнее >>

09.04.2019
Повідомлення про позачергові загальні збори акціонерів
подробнее >>

09.04.2019
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
подробнее >>

27.03.2019
Обновление рейтинга
подробнее >>

 КАСКО за 60% его стоимости!

 Страхование спортсменов
Контакты
СК "Гарант-Система"