рус
укр
en

Сегодня :

С начала года мы выплатили
грн возмещений!

Новости компании

16.08.2012

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Гарант-Система»;

1.2. Організаційно-правова форма емітента: приватне акціонерне товариство;

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 31725819;

1.4. Місцезнаходження емітента: 04070, м. Київ, вул. П.Сагайдачного/Ігорівська, 10/5, літера А;

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 428-77-30; 428-77-31.

1.6. Електронна поштова адреса емітента: company@garant-sistema.com.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.garant-sistema.com.ua

1.8. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення

       15 серпня 2012 року на позачергових Загальних зборах акціонерів прийнято рішення (протокол № 21 від 15.08.2012 р.) про дострокове припинення повноважень члена ревізійної комісії Аскарі Тетяною Аркадіївною у зв’язку з неможливістю подальшого виконання обов’язків члена ревізійної комісії. Аскарі Тетяна Аркадіївна перебувала на посаді члена ревізійної комісії Товариства з 20.05.2003 р. Частка у статутному капіталі Товариства – 0,000%. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

        Протоколом № 21 від 15.08.2012 р. позачергових загальних зборів акціонерів прийнято рішення про обрання на посаду члена ревізійної комісії Товариства строком на 5 (п’ять) років  Дашковського Артема Володимировича (згоду на розкриття паспортних даних не надано). Частка в статутному капіталі Товариства – 0,000%. Інші посади, які займав протягом своєї діяльності: з 13.06.2008 р. до 10.08.2009 – начальник відділу з авіаперевезень і туризму ТОВ «Кароб Сід»; з 20.10.2009 р. і по теперішній час – начальник департаменту ТОВ «Рейл Ворлд Україна».

       Обраний член ревізійної комісії Товариства не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.


Голова Правління

ПрАТ «СК «Гарант-Система»                                                  О.П. Петренко


Возврат к списку

Новости компании

10.07.2018
О законе про "СПЛИТ"
подробнее >>

22.05.2018
Подтверджение рейтинга
подробнее >>

27.04.2018
Повідомлення про виникнення особливої інформації
подробнее >>

25.04.2018
Опубликована годовая отчетность эмитента за 2017 год
подробнее >>

22.03.2018
Сообщение об общем собрании участников
подробнее >>

 КАСКО за 60% его стоимости!

 Страхование спортсменов
Контакты
СК "Гарант-Система"