рус
укр
en

Сегодня :

С начала года мы выплатили
грн возмещений!

Новости компании

26.06.2012

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Гарант-Система»;

  2. Організаційно-правова форма емітента: приватне акціонерне товариство;

  3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 31725819;

  4. Місцезнаходження емітента: 04070, м. Київ, вул. П.Сагайдачного/Ігорівська, 10/5, літера А;

  5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 428-77-30; 428-77-31.

  6. Електронна поштова адреса емітента: company@garant-sistema.com.ua

  7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.garant-sistema.com.ua

  8. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.


2. Текст повідомлення

25 червня 2012 року на позачергових Загальних зборах акціонерів прийнято рішення (протокол № 20 від 25.06.2012 р.) про обрання члена Наглядової ради Товариства у зв’язку з припиненням повноважень Головою Наглядової ради Товариства Якименком Вячеславом Дмитровичем (згоду на розкриття паспортних даних не надано) на підставі факту смерті. Якименко Вячеслав Дмитрович перебував на посаді Голови Наглядової ради Товариства з 16.02.2002 р. Частка у статутному капіталі Товариства – 0,000%. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мала.

Протоколом № 20 від 25.06.2012 р. позачергових загальних зборів акціонерів прийнято рішення про обрання на посаду члена Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки Суворова Юрія Миколайовича (згоду на розкриття паспортних даних не надано). Частка в статутному капіталі Товариства – 0,000%. Інші посади, які займав протягом своєї діяльності: з 19.10.2005 р. і по теперішній час – генеральний директор ТОВ «ТЕК «Транссистема»; з 15.02.2002 р. і по теперішній час – генеральний директор ТОВ «Транссистема».

Обраний член Наглядової ради Товариства не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.


3. Підпис

  1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.


Голова Правління

ПрАТ «СК «Гарант-Система»                                                                      О.П. ПетренкоВозврат к списку

Новости компании

10.07.2018
О законе про "СПЛИТ"
подробнее >>

22.05.2018
Подтверджение рейтинга
подробнее >>

27.04.2018
Повідомлення про виникнення особливої інформації
подробнее >>

25.04.2018
Опубликована годовая отчетность эмитента за 2017 год
подробнее >>

22.03.2018
Сообщение об общем собрании участников
подробнее >>

 КАСКО за 60% его стоимости!

 Страхование спортсменов
Контакты
СК "Гарант-Система"